FSV Praktisch

Dé vakinhoudelijke studievereniging

fysiotherapie in Nijmegen

Missie

De vakinhoudelijke studievereniging die verdieping en verbreding biedt in je ontwikkeling tot fysiotherapeut. Die ondersteuning biedt aan de student om een netwerk te vormen, mogelijkheden te creëren en te denken in oplossingen.

Visie

Door studenten, de docenten en het werkveld op een laagdrempelige manier bij elkaar te brengen achtten wij het voor iedere partij mogelijk het beste uit zichzelf te halen. Kennis en kwaliteit zit in iedereen, maar door nauw samen te werken wordt hier optimaal gebruik van gemaakt. Een groot netwerk met veel expertise op ieder niveau zal de student, de docent en het werkveld in gesprek met elkaar houden. Hierdoor kan men elkaars kennis en talenten leren kennen en gebruiken.